Werkwijze

Werkwijze

De eerste stap in onze werkwijze is een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit kennismakingsgesprek is bedoeld om te kijken of er een “klik” is tussen de partijen. Omdat er naast de rationele kant van analyse en verbetervoorstellen ook een emotionele kant bestaat waar rekening mee moet worden gehouden. Overigens wordt aan deze stap veel waarde gehecht, om in een later stadium geen frustratie van de werkzaamheden te krijgen, voor één of beide partijen

Als blijkt dat de partijen iets voor elkaar kunnen betekenen, dan volgt de volgende stap. In deze fase worden er concrete afspraken gemaakt over de inhoud van de opdracht, te bereiken doelen, tijdsplanning en vergoeding.

Vervolgens gaan de werkzaamheden van start en volgt er terugkoppeling over de voortgang van de opdracht. Soms kan dit heel intensief zijn, in andere gevallen, afhankelijk van de opdracht, minder frequent.

Van belang is altijd dat er voor beide partijen overeenstemming moet zijn over de werkwijze. Omdat dit sterk opdracht– en bedrijfsafhankelijk is, zullen er altijd afspraken over de inhoud van de opdracht voor de specifieke situatie worden gemaakt. Echter de volgende onderdelen komen altijd terug: