Werkzaamheden

Onze werkzaamheden kunnen het best als volgt worden omschreven. Onder de button praktijk kunt u voorbeelden van de uitgevoerde projecten vinden. Is u interesse gewekt of heeft u vragen over wat CJL management & advies voor u kan betekenen neem dan contact met ons op.

Project management
Het komt voor dat u tijdelijk niet voldoende kennis in huis heeft om een bepaald project uit te voeren. Ook komt het voor dat een bepaald project, geen of te weinig aandacht krijgt binnen uw bedrijf. Geen reden om in paniek te raken. CJL management & advies biedt op het gebied van project management verschillende mogelijkheden om uitvoering te geven aan uw projecten.

Interim management
Het kan voorkomen dat u tijdelijk een probleem heeft op het gebied van management. Dit kan zijn op voor een bepaalde afdeling of voor een hele organisatie. Geen probleem. CJL management & advies biedt op het gebied van interim management verschillende mogelijkheden om uitvoering te geven aan het oplossen van uw vraagstukken op het gebied van management.

Structureel management
Steeds vaker komt het voor dat u behoefte heeft om even te sparren over uw bedrijf, de markt, het personeel, de klanten, de strategie of gewoon over zaken die u bezig houden. De mogelijkheden zijn legio om hier een goede en actieve invulling aan te geven door CJL management & advies. Advies en ondersteuning geven over de vraagstukken die u bezig houden. Niet op incidentele basis, maar op basis van een toekomstgerichte, structurele visie.