Over Conrad


Geboren in Wijckel (Gaasterland) en in deze bos– en waterrijke omgeving in Friesland ben ik als Nuchtere Fries getogen. Mijn opleiding heb ik genoten aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden, met als afstudeerrichting internationale marketing. Bij het Japanse bedrijf Mitsubishi heavy industries heb ik door het internationale karakter veel met andere culturen, te maken gekregen, zoals bijvoorbeeld de Japanse en de Russische. Andere manieren van denken leren je om met een andere, vaak frisse, manier naar zaken te kijken. Na deze periode volgt de volgende stap in mijn carrière in de Logistiek. Als zelfstandige heb ik de nodige ervaring opgedaan als interim manager en project manager. Van advies tot daadwerkelijke aan de bak in een grote diversiteit aan ondernemingen. Eerst meer gericht op de logistiek vraagstukken in combinatie met automatisering, maar geleidelijk aan steeds meer naar organisatie brede vraagstukken.


De opgedane werkervaring in combinatie met een sterk analytisch vermogen levert vaak een heldere zienswijze op. Daarnaast heb ik veel ervaring op mogen doen op het gebied van organiseren en automatiseren. Waarbij alle operationele, financiële en marketing vraagstukken wel de revu zijn gepasseerd. Het belangrijkste en leukste van dat alles is toch nog altijd geweest het omgaan met mensen. Mensen zijn voor mij altijd de belangrijkste factor in de verscheidenheid aan opdrachten. Wat motiveert jou, wat stimuleert jou. Kortom waar wordt je blij van, dat is wat mij motiveert. Naast betrouwbaarheid en professionaliteit, zijn belangrijke waarden betrokkenheid en interesse. Maar ook zaken als creativiteit en innovatie staan erg hoog in het vaandel.


Waar sta ik voor! Een plezierige, toekomstgerichte aanpak, waarbij er balans is tussen werk en privé. Door de steeds sneller veranderende omgeving, op het gebied van informatie, communicatie en mensen zijn de bedrijfsprocessen continu onderhevig aan verandering en verbetering. Ondernemers en organisaties zullen steeds vaker gebruik willen maken van een frisse blik op haar functioneren. Dit om haar marktpositie te behouden of uit te breiden. Maar ook om het resultaat te verbeteren en een beter inzicht te krijgen in de kosten. Ondernemers in het midden- en klein bedrijf, maar ook grote ondernemingen zijn vaak genoodzaakt naar praktische oplossingen voor hun problemen te zoeken. Het veranderen en verbeteren van processen moet gedragen worden door de werknemers om op die manier succesvol te kunnen zijn. Analyseren van de knelpunten in de bedrijfsprocessen en samen oplossingen en verbeteringen formuleren. Op een manier die gedragen wordt door medewerkers, waarbij geen hoogdravende theoretische en dure oplossingen worden bedacht. Samen met jouw zoeken naar praktische oplossingen.