Bedrijfsanalyse

Een internationaal operend bedrijf in de in de tandheelkunde ondervond problemen met het uitleveren van haar orders volgens de gemaakte afspraken met klanten. Dit resulteerde in een lage klanttevredenheid over deze leveringen. De focus van dit probleem was in eerste instantie gericht op de productie en logistiek. Gedurende de analyse bleek al gauw de rol en invloed van verkoop en automatisering op productie en logistiek. Samen met betrokkenen van de verschillende afdelingen werden de sterke en zwakke punten van het bedrijfsproces benoemd. Vervolgens werden per afdeling of bedrijfsbreed verbeterpunten aangedragen. Veelal had dit betrekking op het aanscherpen van bestaande afspraken binnen de organisatie. Met de betrokkenen in de organisatie werd gezorgd voor het invoeren van deze verbeter voorstellen in de praktijk. Het uiteindelijke resultaat was het verhogen van de leverbetrouwbaarheid en daardoor vergroten van de klanttevredenheid.