Interim management

Een bedrijf in de transportsector met dertig werknemers, had door snelle groei van de afgelopen jaren problemen met de bedrijfsvoering. De werkwijze voldeed niet meer aan de omvang van het bedrijf en groei was daardoor niet verder mogelijk. Als interim directeur moest er voor continuïteit worden gezorgd van de bedrijfsvoering. Eerst moesten de operationele bedrijfsprocessen worden geborgd, zoals orderstroom, planning, verkoop facturatie en inkoop. Daarnaast werden de bedrijfsprocessen onder de loep genomen en werd er gekozen om de operationele processen beter te laten aansluiten op de huidige bedrijfsomvang. Automatisering speelde hierbij een grote rol. Ook was er uiteraard aandacht voor personeel. In een later stadium kwam hier ook nog een bedrijfsverhuizing bij. Ook was er een bemiddelende rol tussen de aandeelhouders over de te maken keuzes voor de toekomst. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een sterke organisatie, op een nieuwe locatie welke klaar is voor gestage groei in de toekomst.