Zakelijke tekst


Ondernemersplan

Jouw idee of plan als (startende) ondernemer op papier zetten. Wat moet ik er in zetten en hoe doe ik dat. Waar begin ik en klopt het met wat er wordt verwacht door banken, investeerders, UWV en andere instanties. Een overvloed aan voorbeelden en adviezen rolt je tegemoet via internet. Maar dat is wat anders dan het zelf doen. Door kritische vragen te stellen begeleid ik je door het proces van wat, hoe en waarom? Zet ik jouw idee of plan op papier. Met als resultaat een document wat helder en duidelijk weergeeft wat jij wil gaan doen, hoe je dat doet en wat het gaat opleveren. Voor jezelf een goede leidraad, maar ook voor andere belanghebbenden. Met mijn ervaring en enthousiasme weet ik jou te prikkelen om precies te verwoorden wat je wilt gaan doen, hoe je dat wilt bereiken en wat je daarvoor nodig bent. Kritisch als het moet, enthousiast en stimulerend als het nodig is.


Business plan

Heb je als ondernemer een goed idee. Als aanvulling op jouw huidige werkzaamheden of als verandering. Of wordt er van jouw als werknemer verwacht een plan uit te werken voor het management. Wat komt er in te staan en hoe blijf ik helder en duidelijk in mijn formulering. Wellicht heb je ook niet voldoende tijd om “er eens goed voor te gaan zitten”. Met mijn kennis en ervaring ken ik aan het papier toe wat jij in je hoofd hebt. Maar je mag meer verwachten. Ik begeleid je door het proces van wat, hoe en waarom? Met als resultaat een document wat helder en duidelijk weergeeft wat jij wil gaan doen, hoe je dat doet en wat het gaat opleveren. Voor jezelf een goede leidraad, maar ook voor andere partijen. Met mijn ervaring bij het opstellen van documenten voor directie, management, medewerkers en stakeholders help ik je.


Project plan

Voor het op een juiste manier aanpakken van een project is de voorbereiding wellicht het belangrijkste. Hier leg je de basis over wat je precies gaat doen, hoe je dat gaat doen en wat je uiteindelijk wilt bereiken. Daarbij beschrijf je duidelijke waarom je dit project doet. Wat je doelen zijn en wat het resultaat. En ja dat zijn twee verschillende zaken. Verder besteed je tijd aan een realistische tijdsplanning en vertel je wat het project gaat kosten. Ook spreek je af wat de rollen van de deelnemers zijn en hoe en met wie je communiceert. Zowel over de aanpak als de voortgang. Dit lijkt simpel, maar om een goede, éénduidige beschrijving te krijgen, als uitgangspunt en stuurmiddel blijkt in de praktijk vaak lastig te zijn. Met jarenlange ervaring in projectmanagement en het formuleren van projectdocumenten ken ik jet klappen van de zweep. Wat je mag verwachten is aandacht voor het juist formuleren van een projectplan.


Jaar plan

Als budgetverantwoordelijke of als ondernemer is het opstellen van de verwachtingen voor een jaar eigenlijk een bittere noodzaak. Een goed jaarplan helpt je bij het realiseren van doelen. Geeft houvast aan de jaarplannen, maar geeft ook aan of er afwijkingen zijn en er moet worden bijgestuurd. Met mijn achtergrond als managementlid weet ik precies waar je op moet letten bij een jaarplan. Niet alleen de financiële onderbouwing, maar juist ook de toelichting daarop. Wat zijn de doelstellingen en hoe denk je dat te bereiken en hoe vertaald zicht dat naar de jaarcijfers. Resultaat is een document, maar kan ook een presentatie zijn. Zie ook advies.