Ondernemersplan

“ConradVoor een bedrijf in de tuin sector was er te weinig bekend over de werkelijke kostprijs t.o.v. de verkoopprijs. Hierdoor stonden de marge onder druk. Aangenomen werd dat door besparing in kosten van o.a. de logistiek de kostprijs kon worden verlaagd en de marge worden verhoogd. Na een eerste inventarisatie van de werkzaamheden binnen deze organisatie vielen twee zaken op. Er was weinig inzicht in het exacte verbruik van grondstoffen en de logistieke kosten waren niet aan een product toe te schrijven. Er werd gekozen voor een methode om gegevens te gaan vastleggen, op het gebied van productie en logistiek. Doel hiervan was om beter inzicht te krijgen in de kosten per product. Op deze manier konden beter beslissingen worden genomen, over de logistieke stromen van inkoop, voorraad grondstoffen, productie en voorraad eindproduct. zo goed mogelijk af te stemmen op de verwachte vraag. Uiteraard om te kunnen produceren tegen een verkoopprijs met een goede marge.

Kernwoorden project

· Analyse

· Verbeter voorstellen

· Frisse kijk

· Vernieuwend